B&B The Project wordt gerund door Hennie en Marco en is uniek door zijn ligging in een volkse wijk van Heerlen. Of zoals de Heerlenaar dat zegt “Achter het spoor”.

Heerlen is een stad die door een spoorlijn in 2 stukken wordt verdeeld. Tijdens de mijntijd was daar enerzijds de centrumkant, waar de ondernemers, notabelen en de mijndirectie woonden. Anderzijds was daar de arbeiderskant waar vele mijnwerkers koloniën ontstonden. Na de sluiting van de mijnen had de zogenoemde arbeiderskant het meest te lijden onder werkeloosheid en daarbij behorende armoede.

Na deze zwarte periode van verloedering is Heerlen nu in transitie. Een overgang naar groen en meer cultuur, vele evenementen en een nieuw elan. En niet te vergeten onze nieuwe station verscholen in het Maankwartier, een compleet nieuwe wijk die over het spoor is gebouwd. Heerlen heeft zijn geschiedenis altijd graag verstopt, maar ziet nu de waarde van deze geschiedenis. Zo komt er een volledig nieuw Mijnmuseum en wordt het Thermenmuseum volledig gerenoveerd en omgedoopt tot Romeins Museum met daarin het oudste gebouw van Nederland.

 

Het gebouw waarin B&B The Project is gehuisvest, is origineel gebouwd in 1913 als een café met bovenwoning en een kapsalon met bovenwoning. De geschiedenis van Heerlen over de afgelopen 100 jaar is bijna letterlijk terug te vinden in dit pand.

  • De opkomst van de mijnen met de 1e cafés op nog geen 100 meter van de Oranje Nassau Mijn I
  • Onderduik adres tijdens de 2e wereldoorlog
  • Een Amerikaanse soldaat die gebruik heeft gemakt van het toilet en daarbij een handgranaat verloor in de riolering
  • In de glorie tijd van de mijnen bewoond door harde werkers uit verre oorden die hier kwamen werken
  • Na de ondergang van de mijnen bewoond door de dames van lichte zeden en verslaafden.

In 2010 kwam het pand leeg te staan, waar Hennie en Marco na een lange periode van leegstand besloten het op 1 juli 2016 te kopen. Het doel hierbij is altijd geweest een B&B te realiseren met ontbijtruimte en een eigen administratie kantoor aan de voorzijde van het gebouw.

Het resterende gedeelte is bestemd voor privé bewoning. Na 3 jaar hard werken werden op 31 mei 2019 de 2 B&B kamers in gebruik genomen. De kamers belichten het heden en verleden van Heerlen met een industriële inrichting en een unieke graffiti schildering op iedere kamer.

Een transitie waarvan onze gasten uiteraard geen hinder ondervinden als het gaat om de werkzaamheden die nog onder de hamer liggen.

Wij heten u alvast van harte welkom in B&B The Project.

Hennie & Marco